Varför behövs dränering?

Dränering är ett mycket viktigt inslag i byggande av hus. Det finns flera anledningar till detta. Bristfällig dränering kan orsaka skador på huset, såväl invändigt som utvändigt. Detta beror på att vatten samlas upp vid grunden, vilket kan skapa fuktskador och leda till röta. Fuktighet är idealisk för bakterietillväxt och mögel, vilket kan ge upphov till ohälsa. Dränering är också viktigt ur ett miljöhänsynsperspektiv. När vatten samlas upp vid grunden blir marken blöt, vilket kan leda till erosion. Det finns också en risk för att grundvattnet påverkas negativt när det dras bort massor av vatten via dräneringen. Detta kan leda till sämre kvalitet på grundvattnet så det är alltså en viktig del av både byggande och miljöhantering. Byggtekniker förfinas hela tiden och så sent som på 80-talet visste man inte vad man vet idag. Många byggnader från den här tidsepoken drabbas av fuktskador för man gjorde inte rätt när man byggde, inte utifrån dagens mått i alla fall.

Många upptäcker när de ska byta fasader eller renovera nere i källaren att det har blivit skador som kanske inte ens märktes innan man började riva fasaden. Så då går det inte fortsätta jobbet innan dräneringen är fixad först. Det brukar bli förseningar med det ursprungliga jobbet och det har många bostadsrättsföreningar fått erfara när det skulle göra fasadarbeten eller bygga inglasade balkonger. Här i Uppsala finns det ett företag som med sin expertis inom dränering är bra att vända sig till, och befinner du dig i Uppsala med omnejd och behöver denna hjälp så kan jag varmt rekommendera dig att du tar kontakt med dem, det har jag gjort och jag måste säga att jag är ofantligt nöjd med hjälpen och att det inte alls kostade så mycket som jag först trott att anlita dem. Det var allt för mig för den här gången!